GezondTIJT logo

Conflictbemiddeling/ STECKR protocol

Conflictbemiddeling is een laagdrempelige vorm van bemiddeling bij arbeidsconflicten. Waar mediation een formeel proces is wat als juridisch en zwaar wordt gezien, hoge kosten met zich mee brengt en gevoelsmatig een hoge drempel is om te nemen, is conflictbemiddeling toegankelijk en snel inzetbaar. Het heeft een vrijere vorm waardoor het mogelijk is eerst in gesprek te gaan met bijvoorbeeld medewerker wanneer er nog geen bereidheid is tot een gesprek met bijvoorbeeld de leidinggevende. De conflictbemiddelaar kan deze medewerker onderhandelingsbereik maken en het gesprek tussen partijen vervolgens begeleiden. In de meeste gevallen is 1 gezamenlijk gesprek voldoende, soms is een tweede gesprek wenselijk.

Dreigt er een conflict, schakel dan direct met ons en we plannen op korte termijn een gesprek met medewerker!

De Stichting Expertisecentrum Participatie heeft de STECR richtlijn Arbeidconflicten opgesteld omdat uit onderzoek is gebleken dat zo’n 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar het gevolg zijn van een arbeidsconflict. Dit kan leiden tot langdurig verzuim, met veel leed voor betrokkenen en vaak hoge kosten voor de werkgever.
Het is niet verplicht om deze STECR richtlijn te volgen maar vrijwel alle bedrijfsartsen en arbo-professionals doen dit wel en rechters nemen steeds vaker in hun oordeel mee of de STECR-richtlijn is toegepast. De richtlijn onderscheidt 3 situaties waarvan de derde inhoudt dat de medewerker niet ziek is maar dat er sprake is van een arbeidsconflict. De bedrijfsarts past dan de STECR-richtlijn toe en adviseert over te gaan tot een interventieperiode en/of bemiddeling. Op dit moment zijn wij inzetbaar met onze bemiddelaars.

Informatie aanvragen

Door een storing werkt ons aanmeldformulier momenteel niet. Wil je je aanmelden of informatie opvragen? Stuur dan een mail naar info@gezondtijt.nl
We gebruiken de ingevulde gegevens alleen om contact met je op te nemen.