GezondTIJT logo

Workshop Traumagerelateerde Klachten – Ook ons kan het gebeuren

Ook ons kan het gebeuren

De medewerkers van geüniformeerde beroepen (zoals bijv. brandweer, ambulance etc) hebben een belangrijk en waardevol beroep, maar deze beroepen brengen ook risico’s met zich mee. Een daarvan is het risico op netvliesvervuiling. Daarmee wordt bedoeld dat de medewerkers van geüniformeerde beroepen een verhoogd risico lopen op traumagerelateerde klachten. Als daar niks mee wordt gedaan is het risico op PTSS aanwezig. Goed dus om hier preventief aandacht voor te hebben.

Inhoud workshop

TIJT voorziet in een preventieve interactieve workshop met als doel om trauma-gerelateerde klachten te leren herkennen. Deelnemers leren op welke signalen ze kunnen letten en hoe daarover met elkaar in gesprek te gaan. Ze leren welke factoren kunnen helpen om klachten zo veel mogelijk te voorkomen. Er is aandacht voor nazorg en welke route zij kunnen bewandelen als ze hulp nodig hebben. Er zal ook uitleg gegeven worden over wat een behandeling inhoudt.
Indien er ook partners deelnemen, wordt hun rol besproken, en het risico van secundaire traumatisatie uitgelegd. Daarnaast bespreken we herkennen van eigen signalen of bij de partner.

Er is in de workshop/training aandacht voor de theorie, maar ook voor de eigen ervaringen. Er komt ook een ervaringsdeskundige mee om zijn eigen ervaringen met traumagerelateerde klachten en de behandeling te delen.
De workshop wordt op maat gegeven en afgestemd met de ploegchef, omdat we het belangrijk vinden om aan te sluiten bij de kennis en de recente ervaringen van de ploeg. Ook is het belangrijk om te bespreken hoeveel deelnemers verwacht worden, zodat het programma passend is en iedereen mee kan doen.

Het programma word verzorgd door: Fiona Koster (Psychotherapeut) en Beate Busscher (Gezondheidszorgpsycholoog). Beide ervaren traumatherapeuten bij Veiligheidsregio Groningen en AmbulanceZorg Groningen. Een ervaringsdeskundige die ruime ervaring heeft als brandweerman zal ook aanwezig zijn.

Praktische informatie

Duur van de workshop is 2 tot 2,5 uur.
Afhankelijk van het programma en de groepsgrootte zal er een offerte worden opgesteld.

Informatie aanvragen

Door een storing werkt ons aanmeldformulier momenteel niet. Wil je je aanmelden of informatie opvragen? Stuur dan een mail naar info@gezondtijt.nl
We gebruiken de ingevulde gegevens alleen om contact met je op te nemen.